Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 07 2015

imsickofthishit
"Tylko tego nauczyło cię życie? Odchodzić?"
— Marek Hłasko - "Ósmy dzień tygodnia"
imsickofthishit
"Odchodził ode mnie zostawiając mnie bardziej samotną niż wtedy, kiedy nie było go jeszcze."
— Halina Poświatowska - "Opowieść dla przyjaciela"
imsickofthishit
"Moje serce nie zawiodło. To ktoś zawiódł moje serce."
— Jess Rothenberg - " Po tamtej stronie ciebie i mnie"
imsickofthishit
"Powinniśmy szukać tego, co niezwykłe i zadziwiające (...), być może jest to jedyne co możemy zrobić, by przeciwstawić się uprzykrzonej nudzie tego świata. (...) Ale tego co niezwykłe i zadziwiające powinniśmy szukać w świecie, nie w sobie. Analizowanie własnego wnętrza, długie i usilne rozmyślanie nad sobą, unieszczęśliwia."
— Orhan Pamuk - "Biały zamek"
imsickofthishit
"W ciszy koło czwartej nad ranem słyszałem, jak powoli rosną korzenie samotności."
— Haruki Murakami - "Kronika ptaka nakręcacza"
imsickofthishit
"Nie ma smutniejszego miejsca na świecie niż puste łóżko."
— Gabriel García Márquez - "Kronika zapowiedzianej śmierci"
imsickofthishit
"Cuda nie zdarzają się nikomu z wyjątkiem tych szczęśliwych czubków, którzy widzą je wszędzie."
— Stephen King - "Po zachodzie słońca"
imsickofthishit
"Zdawało mi się, że każdy wie dokąd ma iść i co ma robić, tylko ja jeden nie."
— William Wharton - "Tato"
imsickofthishit
8009 9aea
August Strindberg - "Inferno"
imsickofthishit
"Przychodzi taki dzień gdy do człowieka dociera, że dalsza tułaczka nie ma sensu. Że dokądkolwiek idziesz, zabierasz ze sobą siebie."
— Stephen King - "Doktor Sen"
imsickofthishit
"Nie ma takiej absurdalnej rzeczy, której by człowiek nie zrobił, próbując nadać życiu jakiś sens."
— William Wharton - "Ptasiek"
imsickofthishit
"Wygląda na mężczyznę, którego wiedza ochłodziła, zahartowała i napełniła cichym, wyrozumiałym pesymizmem."
— Thomas Mann - "Tristan"
imsickofthishit
"Może teraz leżysz z otwartymi oczyma i powtarzasz moje imię. Może boisz się jutra, tak jak i ja? Jeżeli w tej chwili potrafisz zrozumieć i domyślić się czegoś, to pamiętaj: jestem teraz z tobą(...) Jestem z tobą wszędzie, jeśli tylko myślisz o mnie."
— Marek Hłasko - "Ósmy dzień tygodnia"
imsickofthishit
Rozpuszczam włosy  i grzeszę w myślach  w ukryciu nocy  w snach
— Zbigniew Herbert - "Grzeszę"
imsickofthishit
8981 6287 500
Maria Pawlikowska-Jasnorzewska - "Nieobecność"
imsickofthishit
8985 4e7a
Janusz Leon Wiśniewski - "Samotność w sieci"
imsickofthishit
8986 5044
Danuta Wawiłow - "Wędrówka"
imsickofthishit
Cholera mi do tego co śmieszne, a co nie. Ja wole zginąć na swój sposób, niż żyć i cieszyć się na wasz.  
— Marek Hłasko - "Brudne czyny"
imsickofthishit
Za dwadzieścia lat bar­dziej będziesz żałował te­go, cze­go nie zro­biłeś, niż te­go, co zro­biłeś. Więc od­wiąż li­ny, opuść bez­pie­czną przys­tań. Złap w żag­le po­myślne wiat­ry. Podróżuj, śnij, odkrywaj.
— Mark Twain
imsickofthishit
Nie pozwala się przytulić, może wie to, co i ja, że jedno przytulenie może być niebezpieczne dla chorego umysłu.
— Barbara Rosiek - " Alkohol, prochy i ja"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl